index_advantage_bn

สินค้าใหม่

  • พนักงาน

  • วันที่ก่อตั้ง

  • พื้นที่อาคาร

  • 2018 มูลค่าผลผลิต

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

  • ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ของฉันคือ "อาชีพที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จได้จากการคิด" เรามุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาสนับมือโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจหลัก บริษัท ได้รับการรับรองโดย ISO9000 ในปี 2550 และประสบความสำเร็จและดำเนินการจัดการคุณภาพ TS16949 ในปี 2560 และปรับปรุงเป็น IATF16949 ในปี 2562 2018 มูลค่าผลผลิตอยู่ใกล้ 15,000,000.00 ดอลลาร์

ข่าว